H 3 F, Safeplanet, The Octopuss เรียกร้อง “แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง”

1732

เช้าวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) เวลา 9.30 น. สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้อง “แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง” ที่รัฐสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้

H 3 F, Safeplanet, The Octopuss เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้อง “แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง”

  1. ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม
  2. ขอให้มีคำสั่งปลดล็อคเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดบริการ และสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค
  3. ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้
  4. ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพโดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค
  5. พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานประกอบการธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิงโดยเร็วที่สุด
  6. พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ และ/หรือ การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
  7. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และ/หรือ ประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมรับฟัง, เสนอแนะ, พูดคุย ในกระบวนการการออกมาตราการและนโยบายต่างๆ
8. เปิดช่องทางสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน

โดยรายนามผู้ยื่นหนังสือ ได้แก่

นนทเดช บูรณะสิทธิพร ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน
ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจบันเทิง

ตัวแทนนักดนตรีกลางคืน
มงคล สมอบ้าน
กู้เกียรติ งามแต่โชค 

ตัวแทนกลุ่มผู้จัดงานอีเว้นท์
เอกเพชร คงคาสุริยฉาย
พงษ์สรวง ตาชุบ

ตัวแทนศิลปินอิสระ
ฐิติภัทร อรรถจินดา (วง SAFEPLANET)
ชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ (วง SAFEPLANET)
อภิวิชญ์ คำฟู (วง SAFEPLANET)
เทพวิพัฒน์ ประชุมชนเจริญ (วง H 3 F)
กฤษนะ รัตนพัฒน์ (วง The Octopuss)

ประภาวี เหมทัศน์ ตัวแทนสมาคมคราฟท์เบียร์

นิรามัย บุญเลิศ ตัวแทนพนักงานผู้ประกอบอาชีพกลางคืน

นอกจากนี้ เรายังได้ข้อมูลจาก คุณดำ The Octopuss หนึ่งในตัวแทนที่ไปยื่นหนังสือเสนอขอเรียกร้อง ฯ ว่า ในระยะสั้นจะมีการเรียกร้องมาตรการที่เกี่ยวข้องกับศิลปินอิสระโดยตรง คือ จะผลักดันให้รัฐบาลจัดงานดนตรีที่มีมาตรการป้องกันโควิด 19 เพื่อเกิดการจ้างงานสำหรับศิลปินอิสระ และในอนาคตจะเสนอการจัดตั้งกองทุนสำหรับนักดนตรีและอาชีพอิสระอีกด้วย

#NiftyReview อะไรทำให้คนยอมรอกิน Sushiro นานถึง 3 ชั่วโมง!

เพลงไทยน่าเบื่อ! หรือ Music Journalist ไทยกำลังจะสูญพันธุ์

About the author

อิ๊ก พนักงานประจำที่เขียนบทความดนตรีในเวลาว่าง หรือถ้าไม่ว่างก็สันนิษฐานได้ว่าจะพบเธอที่คอนเสิร์ตหรือปาร์ตี้